Prejsť k navigácii

Potvrdenie plnoletosti


Chystáte sa pridať do košíka položku, ktorú si podľa zákona môžete zakúpiť, len ak ste dosiahli plnoletosť.
Súhlasom potvrdzujete, že ste starší/a ako 18 rokov.Ak máte menej ako 18 rokov, užívajte si radostí života bez dospeláckych nerestí.

Ako balíme zásielky?

Pri balení zásielok je pre nás dôležité, aby sa k vám tovar dostal rýchlo a v poriadku. Zároveň nám záleží na tom, aby sme boli čo najšetrnejší k životnému prostrediu. Používame nasledujúce obalové materiály:

Krabice

Na balenie používame okrem nových krabíc aj tie, ktoré k nám prichádzajú od dodávateľov a zákazníkov. Ak nie je krabica už vhodná na prepravu, jej životná cesta sa nekončí. Bude rozrezaná alebo skartovaná a použitá ako výplňový materiál.

💡 Vedeli ste, že v celej krajine je takmer 200 miest, kde možno krabice a výplňový materiál odovzdať na opätovné použitie? Rovnako ako my 😉 Mapu zberných miest nájdete tu.

Výplňový materiál

Výplňový materiál je prevít. V zásielkach od našich dodávateľov ho dostávame značné množstvo. Takúto výplň bez výčitiek svedomia opätovne používame, aj keď je to niekedy na úkor estetiky...

Keď nám dôjde tento erárny výplňový materiál, máme k dispozícii papierovú drvinu, lepenku, bublinkovú fóliu, výplňový recyklovaný papier a kartónovú drvinu z nadrozmerných a poškodených krabíc. Táto posledná vychádza ako víťaz súboja praktickosť a ekologickosť.

krabice krabice na knihu

Posielať krehký tovar z nášho sortimentu sa ale bohužiaľ bez pomoci bublinkovej fólie neodvažujeme (a naše dlhoročné skúsenosti nám to potvrdzujú). Ak sa totiž tovar cestou k vám poškodí, opakovaným zasielaním sa zvyšujú náklady a takisto aj záťaž pre životné prostredie. Bublinková fólia vyhodená do správneho kontajnera sa však môže stať novou bublinkovou fóliou, a to aj v prípade, že v rámci relaxácie vypukáte všetky je vankúšiky.

Obálky

Používame dva typy - plastové pre "mäkké" a bublinkové pre tovary, ktoré by sa mohli cestou mechanicky poškodiť. Tieto obálky sú kombináciou plastu a papiera. Keď takáto obálka splní svoju transportnú misiu (čo môže plniť aj niekoľkokrát), môžeme ju pri troche dobrej vôle roztriediť oddelením plastovej časti od papierovej. Tieto obálky používame napríklad na posielanie šperkov. Majú primeranú veľkosť, čím sa ušetrí výplňový materiál, ktorý by bol potrebný na vystlanie kartónovej krabičky.

obálka na měkýše balíky

Lepiaca páska

Na prechode na papierové lepiace pásky sme intenzívne pracovali a na jar 2020 sme niektoré z nich otestovali. Avšak taká, ktorá by dobre priľnula a netrápila našich baličov záhadným zápachom lepidla, by nám v našej prevádzke ekonomicky podrazila nohy. Zisťovali sme teda, aké zlo plastové pásky v skutočnosti sú, a zistili sme, že plastové pásky nebránia kartónovým obalom v postupe do recyklačného procesu.

V papierňach ich posielajú do vodného kúpeľa, kde sa plastové pásky odlepia a oddelia od papierovej kaše. Kartónová krabica sa potom celá reinkarnuje do nového papierového výrobku. Tieto a ďalšie užitočné informácie sme získali na exkurzii v spoločnosti OZO Ostrava s.r.o. Bol to taký inšpiratívny zážitok, že sa oň s vami chceme podeliť.


Rudi Hartono z Indonézie

Rudi Hartono z Indonézie triedi ako Spider-Man

Exkurzia v OZO Ostrava (nemýliť si so ZOO!)

Prekypovali sme otázkami o spracovaní a recyklácii odpadu a rozhodli sme sa hľadať odpovede na tom lokálne najpovolanejšom mieste - v OZO Ostrava. Skratka OZO v názve spoločnosti znamená "odvoz a zpracování odpadů". Sprievodkyňa nám ukázala miestne prevádzky a opísala chod spoločnosti. Tu je výťažok informácií pre zvedavých a nadšených "triedičov", za ktorých sa považujeme aj my:

  • Každý kraj má svoje vlastné postupy a technológie spracovania odpadu, takže to, čo platí pre Ostravu a pridružené obce, nemusí a ani neplatí pre celú krajinu. Preto nech si každý zodpovedný pôvodca odpadu pozorne preštuduje popisky na farebných kontajneroch alebo si vyhľadá, ako sa spracováva odpad v jeho obci. Existujú automatické triedičky, triedia sa aj s ľudskou silou, recyklujú sa rôzne materiály, a to, pre čo nie je v kraji využitie, končí buď na skládke, alebo v spaľovni. Nasledujúce informácie sa týkajú triedenia odpadu v lokalitách, ktoré spadajú pod OZO Ostrava.
  • Zmiešaný komunálny odpad: Nepodlieha už žiadnemu spracovaniu. 100 % putuje na skládku v Hrušove. Jej kapacita sa odhaduje na najbližších desať rokov a po jej naplnení bude technologicky zabezpečená a vhodne zalesnená. Predtým, ako svoj odpad vyhodíte do komunálneho systému, však zvážte, či tam naozaj patrí, veď ho posielate na cestu do večných úložísk...
  • Plasty: Žlté kontajnery sú určené na plasty, nápojové kartóny a kovové obaly. Ich obsah putuje na triediacu linku. Triedia sa tu najmä PET fľaše (aj podľa farby), pevné plastové obaly, nápojové kartóny, plastové fólie a vrecká, plechovky a konzervy. Tie sa týmto spôsobom triedia, lisujú a posielajú v balíkoch odberateľom, ktorými sú rôzne spracovateľské a recyklačné spoločnosti. Nevytriedený zvyšok z linky sa technologicky zbavuje kovových zvyškov a materiálu, ktorý by mohol obsahovať nebezpečné látky, a stáva sa súčasťou rafinovanej palivovej zmesi pre cementárne. Zvyškový plast má totiž požadovanú vysokú výhrevnosť. Nepáľte ho však doma! Pri nedokonalom spaľovaní v domácnosti sa uvoľňuje množstvo škodlivín vrátane karcinogénnych látok.
  • Papier. Ostrava momentálne nevlastní dotrieďovaciu linku na papier. Obsah modrých kontajnerov pre OZO spracováva súkromná spoločnosť a výsledné produkty - balíky triedeného papiera - čakajú, až o ne bude záujem. Ten sa mení takmer z hodiny na hodinu. Behom asi dvoch mesiacov zákazníci platili za papier "zlatom", onedlho si ho odvážali zadarmo a čoskoro musela OZO dokonca platiť za odvoz, aby sa v papieri neutopila. Keď už papierne milosrdne prevezmú svoju manu, použijú ju na výrobu novín, zošitov, obalov na vajíčka, toaletného papiera, nepostrádateľných kartónových krabíc, výplňových materiálov a pod. Takýmto spôsobom sa dá zlisovaný odpadový papier recyklovať približne päť až sedemkrát.
  • Sklo. V Ostrave triedime sklo do zelených kontajnerov, a to "biele" aj farebné. Inteligentné linky ho dokážu triediť podľa farieb pomocou svojich sci-fi optických paprskov. Sklo je z hľadiska recyklácie nesmrteľné. Škoda, že sa nedá použiť ako obalový materiál. 😢
  • Zelený: Alebo biologicky rozložiteľný odpad rastlinného pôvodu - ak ho máte nadbytok, môžete si objednať hnedý kontajner a mestská časť vám ho bezplatne doručí. Z jeho obsahu vyrába kompost, ktorý potom predáva.
  • No a iný odpad - či už objemný, stavebný, nebezpečný alebo elektroodpad - patrí do zberného dvora.
exkurze v OZO

Záver

Triedenie odpadu má zmysel, nech ste odkiaľkoľvek. Vedeli ste, že náš obalový materiál môžete aj upcyklovať a dať mu tak úplne nový a vyšší účel? Našich stálych zákazníkov určite potešia módne doplnky z bublinkovej fólie, toalety, kartónové domčeky pre deti a domáce zvieratá, larpové prilby a podobné výtvory.

Ďakujeme, že nás svojím zodpovedným správaním podporujete v našej snahe byť čo najmenšou záťažou pre našu planétu.kartonové helmy bublinkové šaty
SHOPROKU 2021 Finalista
SHOPROKU 2020 Víťaz
Víťaz ShopRoku v kategórii
Cena kvality 2018, 2019, 2020